Reduktory ciśnienia

Reduktory ciśnienia

Zawór sterujący ciśnieniem, nastawiany ręcznie, utrzymujący stałą wartość ciśnienia na wyjściu, niezależnie od zmian, wyższego ciśnienia wejściowego przy zmienne wartości natężenia przepływu czynnika przez zawór.

Reduktory ciśnienia

Aktywne filtry